Loading

Miễn phí

Tổ chức giáo dục, từ thiện

 

0 VNĐ

 

Đăng ký

 

Kho lưu trữ 1GB

Giao diện Mobile

Hỗ trợ SEO

Đăng tin tức

Tentochuc.weba.vn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cơ bản

Tính năng cơ bản

 

1,500,000 VNĐ

 

Đăng ký

 

Kho lưu trữ 1GB

Giao diện Mobile

Hỗ trợ SEO

Đăng tin tức

Đăng sản phẩm

Bán hàng online

Nút gọi nhanh(Kho ứng dụng)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nâng cao

Đầy đủ tính năng

 

2,500,000 VNĐ

 

Đăng ký

 

Kho lưu trữ 5GB

Giao diện Mobile

Hỗ trợ SEO

Đăng tin tức

Đăng sản phẩm

Bán hàng online

Nút gọi nhanh(Bảo hành vĩnh viễn)

Thuộc tính sản phẩm

Thêm nhà sản xuất sản phẩm

Sản phẩm khuyến mãi

Tích hợp chat trực tuyến

Giao hàng Shipchung

Đóng dấu hình bản quyền

Quản lý kho hàng

Thanh toán online

Đăng ký thành viên

-

Theo yêu cầu

Tùy biến theo yêu cầu

 

Từ 5,800,000 VNĐ

 

Đăng ký

 

Kho lưu trữ 10GB

Giao diện Mobile

Hỗ trợ SEO

Đăng tin tức

Đăng sản phẩm

Bán hàng online

Nút gọi nhanh(Bảo hành vĩnh viễn)

Thuộc tính sản phẩm

Thêm nhà sản xuất sản phẩm

Sản phẩm khuyến mãi

Tích hợp chat trực tuyến

Giao hàng Shipchung

Đóng dấu hình bản quyền

Quản lý kho hàng

Thanh toán online

Đăng ký thành viên

Giao diện theo yêu cầu

hotline
x